ANATOMISCH ASSESSMENT

ANATOMISCH ASSESSMENT

Je wil nu al contact met PTC Rik + 32 498 399 280 zone Roeselare – Brugge – Damme – Knokke – Cadzand

DSC08756

In de anatomie zijn er veel internationale afspraken over de namen en bewegingen van het menselijk lichaam om ervoor te zorgen dat iedereen elkaar begrijpt en dezelfde ‘taal’ spreekt. De anatomische houding is zo’n afspraak over de ideale houding van het menselijk lichaam als de persoon rechtop staat.

DSC02980

Als Pro Personal Trainer scheppen we een eerst beeld van de klant: hoe staat zijn/haar anatomische structuur, hoe beweegt de klant, … dit geeft ons de eerste hints hoe het verder met de klant moet, op wat we gaan letten, hoe we gaan bijsturen …

Lordose, Kyphose, C- en S-Scoliose, X- of 0-Knieen, hoofdpositie, voetpositie, … het anatomisch assessment van de klant duidt aan welke richting we de training gaan sturen, hoe we die gaan opbouwen, welke keuzes van oefeningen …

Een Pro Personal Trainer is daarop getraind en ziet meteen een anatomisch beeld, daarna polst hij/zij even naar eventuele medische achtergronden, eventuele nog niet gesitueerde klachten, …

DSC09308

De kenmerken van de anatomische houding zijn:

Je staat rechtop en kijkt recht naar voren

Je voeten wijzen recht naar voren

Knieën zijn licht gebogen en dus niet ‘op slot’

Armen hangen langs je lichaam

Handpalmen naar voren gericht

Welke zijn de 7 Anatomische Checkpoints:

  1. Voeten op heup-/schouderbreedte en parallel naar voren laten wijzen.
  2. Knieën licht gebogen dus niet op slot en parallel naar voren laten wijzen.
  3. Bekken en rug neutraal.
  4. Schouders iets naar achter en iets naar beneden.
  5. Nek lang maken.
  6. Buikspieren aanspannen (dertig procent)
  7. Billen aanspannen (dertig procent)

DSC09310

Wat zijn de assen in het lichaam?

Om de bewegingen van het menselijk lichaam aan te kunnen geven zijn er 3 verschillende lichaamsassen van het lichaam gedefinieerd waarover de bewegingen lopen. Als je de 3 lichaamsassen van elkaar kunt onderscheiden kun je aangeven over welke lichaams-as een beweging of oefening loopt. Als Personal Trainer kun je met deze informatie een gevarieerde training samenstellen.

De lichaamsassen heten de frontale, de sagittale en de longitudinale as. Hieronder heb ik per stuk de eigenschappen gezet:

DSC09311

De Frontale of Transversale As

De frontale as van het menselijk lichaam loopt van links naar rechts in het midden van je lichaam. Als een stok van links naar rechts door je heupgewricht, wat dan de frontale of transversale as is.

De bewegingen die de frontale as gebruiken zijn flexie en extensie en retroflexie en anteflexie. Houd de stok van links naar rechts door het midden van je lichaam in gedachten en dan zie je dat dat bewegingen naar voor en naar achteren zijn.

De bewegingen om de frontale as komen overeen met de bewegingen in het sagittale vlak.

De Sagittale As

De sagittale as loopt van voor naar achteren. Steek een denkbeeldige stok van voor naar achteren door je middel heen en je hebt de sagittale as te pakken.

De bewegingen om de sagittale as zijn abductie, adductie en lateraalflexie oftewel zijwaartse bewegingen naar links en rechts. De bewegingen om de sagittale as komen overeen met de bewegingen in het frontale vlak.

De Longitudinale As

De longitudinale as loopt van boven naar beneden. Steek de denkbeeldige stok ditmaal van recht boven je recht je hoofd in naar beneden langs je ruggengraat en je hebt de longitudinale as gemaakt.

De bewegingen om de longitudinale as zijn exorotatie, endorotatie en torsie oftewel draaiende bewegingen van het lichaam.

Het menselijk lichaam wordt (dus) ook nog verdeeld in verschillende vlakken die niet hetzelfde zijn als de assen en waarover de bewegingen van het lichaam lopen

DSC09312

Wat zijn de vlakken van het menselijk lichaam?

Om de bewegingen van het menselijk lichaam aan te kunnen geven zijn er 3 verschillende lichaamsvlakken van het lichaam gedefinieerd waarover de bewegingen lopen. Als je precies weet wat de 3 lichaamsvlakken zijn kun je aangeven over welke lichaamsvlak een beweging. Als Personal Trainer kun je met deze informatie goede aanwijzingen geven en de verschillende oefeningen op elkaar afstemmen zodat je het hele lichaam traint.

De lichaamsvlakken heten de frontale, de sagittale en de longitudinale vlakken. Hieronder heb ik per stuk de eigenschappen gezet:

Het Frontale of Transversale vlak

Het frontale vlak van het menselijk lichaam loopt van links naar rechts door het midden van je lichaam. Het frontale vlak verdeelt je lichaam in een voorste- en een achterste helft.

De bewegingen over het frontale vlak zijn abductie, adductie en lateraalflexie oftewel zijwaartse bewegingen naar links en rechts.

De bewegingen om het frontale vlak komen overeen met de bewegingen om de sagittale as.

Het Sagittale vlak

Het sagittale vlak loopt van voor naar achteren. Het sagittale vlak verdeelt je lichaam in een rechter- en linkerhelft.

Bedenk een denkbeeldige plaat die zijwaarts voor je staat in dezelfde richting als jou met de dikte van de plaat naar je toe. Als je door zou lopen zou de plaat je lichaam in een rechter- en linkerhelft verdelen. Zo kun je de bewegingen om het sagittale vlak makkelijker voor je zien.

De bewegingen om het sagittale vlak zijn flexie en extensie en retroflexie en anteflexie. Houd de plaat in gedachten en dan zie je dat dat bewegingen naar voor en naar achteren zijn.

De bewegingen om het sagittale vlak komen overeen met de bewegingen de frontale as.

Het Longitudinale vlak

Het longitudinale vlak loopt dwars door je lichaam op heuphoogte en verdeelt je lichaam in een bovenste en onderste helft. Steek de denkbeeldige plaat ditmaal recht door je middel van voor naar achteren en je hebt de longitudinale as gemaakt.

De bewegingen over het longitudinale vlak zijn exorotatie, endorotatie en torsie oftewel draaiende bewegingen van het lichaam. Dit komt overeen met de bewegingen om de longitude as

m 04

Moeten de lessen in de Fitness Club gebeuren? Bijlange niet, ik kan evenzeer functionele training geven bij jullie op de tennis, voetbal, …, bedrijf of bij je thuis, aan zee, bos, …  je wil me vooraf contacteren?

PTC Personal Training Rik Termote Roeselare GSM: 0498 399 280

Omgeving Roeselare – Brugge – Knokke – Kortrijk – Oostende

DSC_3662

ptc_logo_green